Hvor fornøyde er Kannikelever med kantinen?

Vi spurte 32 elever.Er kantinen bra nok? Diagram: Jens og Andreas

Vi spurte 32 elever. Er kantinen bra nok? Diagram: Jens og Andreas

Vi har spurt Kannikelever om hva de synes om kantinen og om de savner noe.

Som diagrammet til venstre viser, er ca halvparten av de 32 spurte, fornøyd med kantinen. Vi opplevde at flest 9.klassinger sa at de ikke var fornøyd. Dette synes Liv, som jobber i kantinen, er ganske rart, fordi det er flest 9.klassinger som kjøper mat i kantinen.

Kannikelevene hadde mange forslag til hva de skulle ønske var i kantinen.

Her er resultatene:

Søylediagrammet viser elevenes ønsker til kantinen. Graf laget av Andreas og Jens.

Søylediagrammet viser elevenes ønsker til kantinen. Graf laget av Andreas og Jens.

Som du kan se er det ganske delte meninger om kantinetilbudet.

Mange av disse forslagene er vanskelige å få til, fordi det er begrenset bemanning i kantinen.

Noen vil kanskje lure litt på hva U-båtene er for noe. Ubåtene er et tilbud som var i kantinen for omtrent 3 år siden, men ble kuttet ut fordi de tok for lang tid å lage. De var en type grove rundstykker med forskjellige pålegg på.

Reklamer