10. klasse sine fordeler – rettferdig eller ikke?

Foto: Ask 8d

Foto: Ask 8d

10. klasse har enkelte fordeler som andre på skolen ikke har.  De får for eksempel gå i kantinen når de vil i storefri, de har skap til bøkene og de kan gå på butikken i storefri på fredager.Er dette rettferdig? Vi har undersøkt hva noen åttende og niende-klassinger synes om disse fordelene.

Foto: Ask 8d

Foto: Ask 8d

Fra disse åttendeklassingene var det en av fem som mente at det var urettferdig. Resten syntes det var ganske rettferdig fordi de hadde blant annet gått på skolen lengst og derfor fortjente de det.

Fra noen niendeklassinger fikk vi omtrent samme svaret, at de fortjente det. Så det viser seg at de fleste på skolen synes at tiende klasse fortjener sine fordeler.

Er du enig?

 

Skrevet av Jørgen 8f og Ask 8d

Reklamer