Hva gjør kannikelever etter skolen?

Vi vet at alle elever er på skolen mellom 08:15 og 14:25. Men hva gjør de etterpå? Jeg har intervjuet tre Kannikelever som var villige til å fortelle om hva de gjorde i fritiden.

Reklamer