Hva mener Kannikelever om sminke?

På Kannik er det elever som bruker sminke. Noen bruker bare mascara, mens andre bruker masse forskjellig. Er sminke nødvendig? Føler de som bruker sminke at de blir finere? Vi har spurt noen elever hva de mener om saken.

Reklamer

Høye forventninger til nyttårsballet?

Noen har høye forventninger til nyttårsballet, mens andre ikke har fullt så høye forventniger. Nyttårsballet arrangers på BBC forum torsdag 28.januar. Her får du høre hva slags forventinger disse 8.klassingene har for sitt første nyttårsball på Kannik skole.