ting å gjøre i jule ferien og oppskrifter.

Reklamer

Etikklov behandles i stortinget

I fjor høst startet Framtiden i våre hender en kampanje for en lov mot å ikke gi informasjon om arbeidsforholdene bak utvalgte produkter som selges i Norge. 18. februar bekreftet Framtiden i våre hender at etikkloven er fremmet som et forslag i Stortinget. I samme artikkel får vi vite at 7672 da hadde signert på underskriftskampanjen for…

Hei verda og ha det bra!

Då eg onsdag kveld traska rundt i grannelaget med ei bøsse under den årlege innsamlingsaksjonen for Hei Verden, blei eg ikkje alltid teke like godt imot. Eg blei faktisk ikkje alltid teke imot i det heile tatt! I det éine huset prøvde bebuarane seg på eit vagt forsøk på å lure meg til å tru…